Katsute Mahou Shoujo to Aku wa Tekitai shiteita. Episode 1